Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Φ. «Η ΑΚΤΗ» για τη διετία 2020-2022 είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Δημητριάδης

Αντιπρόεδρος: Σοφή Μενκ

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Πατάκη

Ταμίας: Όθωνας Αγγελάκης

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Γιάννης Μπιτσάκης

Μέλη: Σοφία Βασσάλου, Μαρία Μπεσίνη, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου