Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Φ. «Η ΑΚΤΗ» για τη διετία 2020-2022 είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος: Σοφή Μενκ
Γραμματέας: Κωνσταντίνα Πατάκη
Ταμίας: Όθωνας Αγγελάκης
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας: Γιάννης Μπιτσάκης
Μέλη: Σοφία Βασσάλου, Μαρία Μπεσίνη, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

ds-akti