Στην περιοχή μας, ανάμεσα Γενεύη και Λωζάννη

  • Coop: στις μεγάλες Coop (Signy, Vich, Etoy) αλλά και σε μικρότερο βαθμό και στις υπόλοιπες, υπάρχουν ράφια με προϊόντα εισαγωγής από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Τουρκία και άλλες χώρες των Βαλκανίων.
  • Tapassion: κατάστημα κυρίως με επιλεγμένα Ελληνικά προϊόντα και πιάτα ημέρας, που επιλέγει και μαγειρεύει η Αλεξάνδρα από τη Σερβία, που έχει ζήσει στην Ελλάδα (Route de Begnins 1, 1267 Vich, τηλέφωνο: 076 616 09 20).