Τα ποσά των ετήσιων συνδρομών έχουν ως εξής:
– Ένας ενήλικας: 30 CHF
– Ζευγάρι ενηλίκων: 50 CHF
Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά έως 18 ετών δεν πληρώνουν συνδρομή και θεωρούνται αυτόματα μέλη εφόσον τουλάχιστον ένας γονέας τους είναι μέλος.

Φόρμα εγγραφής στον Σύλλογο

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

IBAN: CH08 0076 7000 H549 8604 0
Όνομα: ASSOCIATION D’HELLENES ET DE PHILHELLENES DE LA COTE ”AKTI”
Διεύθυνση: 1260 Nyon
BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX (BCV, χρειάζεται μόνο για μεταφορές από τράπεζες εξωτερικού).
Αιτιολογία: Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το όνομά σας και το έτος της συνδρομής (2021).